หอพัก
ดีดี

ลาดกระบัง - ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520